Přeskočit navigaci

Vedoucí důlní degazace

Charakteristika

Vedoucí důlní degazace řídí a zajišťuje odborné činnosti k odčerpávání metanu z uhelné sloje, okolních hornin nebo volných prostorů na hlubinném dole.

Činnosti

 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Prognóza plynodajnosti a rozbor vlivu geologických a důlně-technických podmínek na větrání a degazaci.
 • Provádění indikace v důlních větrech na důlních pracovištích.
 • Řízení úseku degazace.
 • Stanovování způsobu degazace a technologických zařízení pro odsávání metanu v dole.
 • Tvorba koncepce odplynovávání dolu.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
 • Vyhodnocování účinnosti důlní degazace včetně provádění kontroly v této oblasti.
 • Zjišťování technických a technologických údajů o důlních dílech, v nichž bude degazace prováděna.
 • Zpracování projektů degazace v dole.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 42 340 00
21463 - Důlní a hutní inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech 44 858 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání