Přeskočit navigaci

Technik přípravy důlní výroby

Charakteristika

Technik přípravy důlní výroby zpracovává dílčí části důlně-technických plánů výroby v organizaci provádějící hornickou činnost a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Činnosti

  • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
  • Spolupráce při navrhování optimálních variant OPD.
  • Spolupráce s odbornými útvary podniku.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vypracování výkresové dokumentace.
  • Zpracování dílčích části plánu dobývání a přípravy včetně příslušných důlně-technických ukazatelů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chladová alergie.
  • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3117 - Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech 38 462 00
31174 - Důlní a hutní technici přípravy a realizace investic, inženýringu a pracovníci v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.