Přeskočit navigaci

Vedoucí větrání

Charakteristika

Vedoucí větrání řídí práce v oblasti větrání dolu, provádí kontrolu vedení důlních větrů a zpracovává koncepce větrání dolu.

Činnosti

 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Kontrola plánů OPD z hlediska větrání dolu.
 • Metodické řízení úseků klimatizace, degazace a ZBZS.
 • Provádění dozoru nad odvětráváním pracovišť a vedením důlních větrů.
 • Provádění indikace a detekce v důlních větrech na důlních pracovištích.
 • Řízení a kontrola realizace protivýbuchové a protizáparové prevence.
 • Řízení odběrů vzorků důlního ovzduší a na základě jejich vyhodnocení řízení prací v oblasti větrání dolu.
 • Řízení prací při zpracovávání větrných rozvah dolu a realizaci větrání.
 • Řízení úseků větrání.
 • Schvalování míst nasazení čidel snímání a jiných zařízení v oblasti větrání.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zpracování koncepcí větrání dolu.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 42 340 00
21463 - Důlní a hutní inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech 44 858 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání