Přeskočit navigaci

Hlavní důlní měřič

Charakteristika

Hlavní důlní měřič řídí a provádí měřické práce a zajišťuje vedení důlně měřické dokumentace při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Činnosti

  • Kontrola správnosti a úplnosti důlně-měřické dokumentace.
  • Koordinace prací při výpočtu zásob nerostných surovin.
  • Provádění nejsložitějších měřických prací při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
  • Řízení a odborné vedení důlně měřické dokumentace.
  • Spolupráce při navrhování konstrukcí ochranných pilířů jam, chráněných objektů apod.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2165 - Kartografové a zeměměřiči 00 25 301
21650 - Kartografové a zeměměřiči 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání