Přeskočit navigaci

Stavební inženýr realizace investic a engineeringu

Charakteristika

Stavební inženýr realizace investic a engineeringu zajišťuje a koordinuje realizaci, posuzování a vyhodnocování stavebních a jiných investic a investičních celků.

Činnosti

  • Kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu, kontrola a schvalování finančních plnění zhotovitelů.
  • Koordinace přípravy a provedení kolaudačního řízení, předání investice.
  • Koordinace účastníků výstavby.
  • Organizace výběrových řízení.
  • Příprava, uzavírání a provádění změn smluv.
  • Sledování průběhu výstavby, zpracovávání zápisů z jednání, sledování a zhotovování provozních dokumentů stavby.
  • Technicko-ekonomické hodnocení efektivnosti investic, včetně návrhů opatření na změny.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2142 - Stavební inženýři 31 106 32 740
21425 - Stavební inženýři přípravy a realizace investic 41 526 34 130

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.