Přeskočit navigaci

Baletní mistr

Charakteristika

Baletní mistr připravuje nastudování baletního nebo tanečního díla s jednotlivými interprety v úzké spolupráci s choreografem inscenace, sleduje výkony členů baletního souboru při zkouškách a představeních a navrhuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Činnosti

  • Nastudování baletního díla podle pokynů choreografa.
  • Nastudování děl s interprety a jejich umělecké vedení při zkouškách.
  • Prohlubování technické a interpretační úrovně členů baletního souboru prostřednictvím baletních a tanečních tréninků.
  • Spolupráce při hodnocení členů baletního souboru, spoluvytváření pracovních plánů souboru.
  • Spolupráce s ostatními inscenátory na koncepcích inscenací a při výběru umělců pro jednotlivé role.
  • Umělecké vedení umělců při nácviku nového díla.
  • Umělecký dozor při představeních.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2653 - Tanečníci a choreografové 00 25 170
26531 - Taneční a baletní mistři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání