Přeskočit navigaci

Vedoucí nástrojové a hlasové skupiny

Charakteristika

Vedoucí nástrojové a hlasové skupiny vede skupinu při nastudování kolektivních částí symfonických a vokálních děl a hudební stránky hudebně dramatických děl.

Činnosti

  • Řídící, organizační a tvůrčí práce ve vedené skupině.
  • Systematická a komunikativní spolupráce s dirigentem a sbormistrem.
  • Tvůrčí spolupráce s ostatními nástrojovými skupinami.
  • Umělecká odpovědnost za nástrojovou skupinu.
  • Vedení nástrojové nebo hlasové skupiny při studování kolektivní částí díla.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy sluchu.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2652 - Hudebníci, zpěváci a skladatelé 00 24 597
26524 - Koncertní mistři, sbormistři 00 33 073

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.