Přeskočit navigaci

Dialogista

Charakteristika

Dialogista upravuje ve scénáři texty do tvaru dialogu podle záměrů režisérů a dramaturgů.

Činnosti

  • Dopsání průvodního, případně i závěrečného slova zdialogizované inscenace.
  • Převádění literární předlohy do tvaru dialogu.
  • Rozdělení textu do odpovídajících celků u četby na pokračování.
  • Spolupráce a konzultace s autory při tvorbě dialogů a stavbě scénáře.
  • Úpravy textů (dialogů) ve scénářích podle záměru režiséra a dramaturga.
  • Zajišťování čistoty jazyka.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání