Přeskočit navigaci

Scénárista

Charakteristika

Scénárista píše scénář pro uměleckou interpretaci literárního díla ve filmu, divadle, televizi a rozhlase.

Činnosti

  • Spolupráce s dramaturgem a vedoucím tvůrčí skupiny.
  • Uspořádání dramaturgicky zpracovaných literárních děl do scénáře.
  • Zajišťování souladu scénáristického ztvárnění s dramaturgickou předlohou a literární přípravy s realizací.
  • Zpracování literárních příprav filmů, divadelních představení, televizních a rozhlasových pořadů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání