Přeskočit navigaci

Dramaturg

Charakteristika

Dramaturg sestavuje návrhy dramaturgických plánů, provádí výběr děl a spolupracuje s autory a inscenátory při jejich realizaci.

Činnosti

  • Autorské úpravy dramatických textů a libret.
  • Poskytování poradenských služeb v uměleckých agenturách umělcům a pořadatelským zařízením.
  • Prověřování finanční náročnosti navrhovaných titulů z hlediska pronájmů materiálů a autorských práv.
  • Sestavování návrhů dramaturgických plánů.
  • Spolupráce na návrzích tiskovin k inscenacím, kontrola textů pro titulkovací zařízení.
  • Tvůrčí spolupráce s autory, skladateli, překladateli a inscenátory.
  • Umělecké hodnocení uváděných inscenací.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Výběr vhodných děl, spolupráce s autory a inscenátory při jejich realizaci.
  • Zajišťování dodání studijních a notových materiálů.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2654 - Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté 30 926 26 935
26542 - Dramaturgové 40 451 27 357

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání