Přeskočit navigaci

Producent

Charakteristika

Producent zajišťuje a koordinuje ekonomické, komerční a provozní oblasti výroby filmů a pořadů.

Činnosti

  • Kontrola natáčecích plánů filmů a pořadů a sledování průběhu výroby.
  • Koordinace činností vedoucích produkce.
  • Posuzování a výběr námětů z ekonomického hlediska.
  • Zajišťování a koordinace personálního obsazení tvůrčích profesí pro realizaci projektů děl
  • Zajišťování finančních zdrojů.
  • Zajišťování obchodních vztahů při realizaci filmu nebo pořadu.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
14312 - Řídící pracovníci v divadlech, kinech, rozhlasu a televizi 59 633 33 561
2654 - Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté 30 926 26 935
26543 - Produkční 00 23 775

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání