Přeskočit navigaci

Filmový a televizní producent

Charakteristika

Filmový a televizní producent řídí a koordinuje činnosti skupiny utvářející a zajišťující program a filmovou tvorbu po stránce dramaturgické, obchodně-ekonomické, umělecké, materiálně technické, organizační a provozní oblasti výroby filmů a pořadů.

Činnosti

  • Kontrola natáčecích plánů filmů a pořadů a sledování průběhu výroby.
  • Řízení a koordinace činnosti skupiny po dramaturgické, obchodně-ekonomické, umělecké a organizační stránce.
  • Řízení a organizace tvorby dramaturgických plánů, výběru námětů a literárních děl, průzkumů komerční úspěšnosti.
  • Tvorby cenových nabídek.
  • Utváření zpracovatelských štábů a obsazování vedoucích funkcí při tvorbě filmů a pořadů včetně obsazování rolí herci.
  • Výběr produkce, projednávání podmínek a uzavírání smluv.
  • Zajišťování a koordinace personálního obsazení tvůrčích profesí pro realizaci projektů děl.
  • Zajišťování dodržování rozpočtů.
  • Zajišťování finančních zdrojů.
  • Zajišťování materiálně technických, provozně ekonomických a produkčně organizačních podmínek.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání