Přeskočit navigaci

Restaurátor sochařských výtvarných děl

Charakteristika

Restaurátor sochařských výtvarných děl restauruje a konzervuje zvlášť významná výtvarná sochařská díla.

Činnosti

  • Konzervování významných výtvarných sochařských děl.
  • Návrhy postupů restaurátorských prací s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
  • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
  • Průzkum významných sochařských výtvarných děl z hlediska použitých technik, technologií, materiálů a způsobů poškození.
  • Restaurování významných výtvarných sochařských děl.
  • Stanovení způsobů preventivní a profylaktické péče a ochrany významných výtvarných sochařských děl.
  • Zpracování restaurátorských zpráv a dokumentace o provedených zásazích, včetně prezentace dosažených výsledků.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2651 - Výtvarní umělci 00 21 675
26514 - Umělečtí restaurátoři 00 21 045

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.