Přeskočit navigaci

Preparátor restaurátor

Charakteristika

Preparátor restaurátor zabezpečuje nejsložitější preparátorské činnosti.

Činnosti

  • Komplexní ochrana přírodnin před vlivy prostředí a odborné ošetřování přírodnin.
  • Náročný odborný průzkum stavu sbírek přírodnin.
  • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
  • Provádění velmi složitých preparací (konzervace).
  • Zpracování komplexních analýz a koncepcí v oboru preparátorství s aplikací výsledků základního výzkumu.
  • Zpracování zpráv včetně dokumentace, doporučení následné péče a ochrany, interpretace dosažených výsledků.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3433 - Konzervátoři, restaurátoři a preparátoři a příbuzní pracovníci v galeriích, muzeích a knihovnách 00 20 701
34333 - Preparátoři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání