Přeskočit navigaci

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže

Charakteristika

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže konzervuje a restauruje figurální a nefigurální uměleckořemeslná a umělecká díla z papíru, pergamenu a kůže, archiválie, knihařská díla, rukopisy, grafické listy, mapy, tapety a pečetě.

Činnosti

 • Koncepce konzervátorských a restaurátorských pracovišť.
 • Konzervace uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže, knihařských děl, rukopisů, grafických listů, map, tapet a pečetí, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Odborný průzkum uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže, knihařských děl, rukopisů, grafických listů, map, tapet a pečetí, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Ochrana před vlivy prostředí a odborné ošetřován uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže, knihařských děl, rukopisů, grafických listů, map, tapet a pečetí, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Organizace a koordinace průzkumů.
 • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
 • Rekonstrukční doplnění, rekonstrukce a kopie z papíru, pergamenu a kůže, knihařských děl, rukopisů, grafických listů, map, tapet a pečetí.
 • Restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže, knihařských děl, rukopisů, grafických listů, map, tapet a pečetí, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Stanovení postupů prací pro restaurování, konzervování uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže, knihařských děl, rukopisů, grafických listů, map, tapet a pečetí a obnovu jejich původního stavu a vzhledu.
 • Zpracování komplexních analýz a koncepcí v oboru restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže, knihařských děl, rukopisů, grafických listů, map, tapet a pečetí na základě aplikace výsledků základního výzkumu, včetně prezentace výsledků.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace, doporučení následné péče a ochrany, interpretace dosažených výsledků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2651 - Výtvarní umělci 00 21 675
26514 - Umělečtí restaurátoři 00 21 045

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.