Přeskočit navigaci

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl

Charakteristika

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl restauruje a konzervuje figurální a nefigurální malířská díla na plátně, dřevěných a kovových deskách, na papíře, pergamenu, skle a jiných nestavebních materiálech, nástěnné malby, figurální sgrafita a polychromie na sochařských a uměleckořemeslných dílech.

Činnosti

 • Koncepce konzervátorských a restaurátorských pracovišť.
 • Konzervace uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií, směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu, včetně zpracování zpráv a dokumentace.
 • Odborný průzkum uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Ochrana před vlivy prostředí a odborné ošetřování uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Organizace a koordinace průzkumů.
 • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
 • Rekonstrukční doplnění, rekonstrukce a kopie uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl.
 • Restaurování uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Stanovení postupů prací pro restaurování, konzervování uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl a obnovu jejich původního stavu a vzhledu.
 • Zpracování komplexních analýz a koncepcí v oboru restaurování uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl na základě aplikace výsledků základního výzkumu, včetně prezentace výsledků.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace, doporučení následné péče a ochrany, interpretace dosažených výsledků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2651 - Výtvarní umělci 00 21 675
26514 - Umělečtí restaurátoři 00 21 045

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.