Přeskočit navigaci

Restaurátor zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií

Charakteristika

Restaurátor zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií restauruje a konzervuje zlacení děl volného a užitého umění a prací uměleckých řemesel a sbírkových předmětů, s výjimkou pozlacování kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií.

Činnosti

  • Konzervování a zlacení děl volného a užitého umění, prací uměleckých řemesel a sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
  • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
  • Odborné ošetřování zlacení děl volného a užitého umění, prací uměleckých řemesel a sbírkových předmětů.
  • Odborný průzkum děl volného a užitého umění a prací uměleckých řemesel z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
  • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
  • Restaurování zlacení děl volného a užitého umění a prací uměleckých řemesel a sbírkových předmětů.
  • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
  • Zhotovování kopií a modelů děl volného a užitého umění, prací uměleckých řemesel a sbírkových předmětů.
  • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3433 - Konzervátoři, restaurátoři a preparátoři a příbuzní pracovníci v galeriích, muzeích a knihovnách 00 20 701
34332 - Restaurátoři (kromě uměleckých) 00 21 801

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.