Přeskočit navigaci

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií

Charakteristika

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií konzervuje a restauruje práce uměleckého řemesla ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek, s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií.

Činnosti

  • Konzervování předmětů ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek a sbírkových předmětů směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu.
  • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
  • Odborné ošetřování prací uměleckého řemesla ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek a sbírkových předmětů.
  • Odborný průzkum prací uměleckého řemesla ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek z hlediska použitých technik, technologií a materiálů.
  • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
  • Restaurování prací uměleckého řemesla ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek a sbírkových předmětů.
  • Systematické zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
  • Zhotovování modelů prací uměleckého řemesla ze štuku.
  • Zpracování restaurátorských zpráv.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2651 - Výtvarní umělci 00 21 675
26514 - Umělečtí restaurátoři 00 21 045

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.