Přeskočit navigaci

Kontrolor poštovního provozu

Charakteristika

Kontrolor poštovního provozu dohlíží nad dodržováním kvality a technologických postupů při zpracování zásilek.

Činnosti

  • Kontrola dodržování technologických postupů při zpracování zásilek.
  • Kontrola kvality.
  • Kontrola provozních dokladů.
  • Zpracování návrhů opatření k odstranění nesrovnalosti a k optimalizaci provozu na základě provedených analýz.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání