Přeskočit navigaci

Pokladník pošty

Charakteristika

Pokladník pošty přijímá a vydává peněžní hotovost a ceniny pro jednotlivá pracoviště pošty a veřejnost.

Činnosti

  • Vedení pokladní činnosti na poště.
  • Vydávání a příjem peněžní hotovosti a cenin pro jednotlivá pracoviště pošty a veřejnost.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4211 - Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech 22 394 22 858
42112 - Pokladníci na poštách 21 603 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání