Přeskočit navigaci

Pracovník poštovní přepravy

Charakteristika

Pracovník poštovní přepravy vykonává a koordinuje operace spojené se zpracováním a evidenci poštovních zásilek v přepravním centru.

Činnosti

  • Elektronické sledování objemu zpracovávaného poštovního materiálu.
  • Koordinace práce třídičů.
  • Třídění, evidence a směrování zásilek.
  • Vytváření přepravních dokladů.
  • Zajištění souladu provedení jednotlivých technologických operací.
  • Zajišťování elektronické evidence zásilek v systému T&T (snímání čárových kódů zásilek).

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4412 - Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách) 18 449 19 853
44123 - Pracovníci poštovní přepravy 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání