Přeskočit navigaci

Pracovník poštovní přepážky

Charakteristika

Pracovník poštovní přepážky obsluhuje zákazníka na poště.

Činnosti

  • Evidence podaných a vydaných poštovních zásilek v systému APOST.
  • Inkasování částek dle platného ceníku za uskutečněná podání.
  • Kontrola podávaných zásilek.
  • Prodej cenin a doplňkového sortimentu.
  • Příjem reklamací souvisejících s provozem a službami pošty.
  • Příjem vybraných druhů poštovních zásilek k provedení služby v souladu s poštovními podmínkami.
  • Výdej poštovních zásilek a peněžních hotovostí v souladu s poštovními předpisy.
  • Zpracování a kontrola provozních dokladů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4211 - Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech 22 394 22 858
42113 - Přepážkoví pracovníci na poštách 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.