Přeskočit navigaci

Pracovník vnitřní poštovní služby II

Charakteristika

Pracovník vnitřní poštovní služby II zabezpečuje činnosti vykonávané v zázemí pošty.

Činnosti

  • Práce v poštovní úložně - zpracování a evidence nedoručitelných zásilek.
  • Předávání zásilek do poštovní přepravy.
  • Příprava dokladů pro doručovatele.
  • Řešení nepravidelnosti a závad.
  • Třídění zásilek.
  • Zpracování poštovního materiálu přicházejícího na poštu a odcházejícího z pošty.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4412 - Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách) 18 449 19 853
44121 - Pracovníci vnitřní poštovní služby 18 974 21 293

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.