Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník poštovního provozu

Charakteristika

Samostatný pracovník poštovního provozu řídí, organizuje a kontroluje specializované a ucelené procesy v provozu pošty a přepravy.

Činnosti

  • Kontrola dodržování technologických postupů.
  • Koordinace činností na technických zařízeních v přepravě.
  • Organizování práce v pracovních skupinách.
  • Poskytování informačního servisu.
  • Řízení provozu mobilní části logistické sítě.
  • Vykonávání kvalifikovaných ucelených procesů v provozu pošty a přepravy.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.