Přeskočit navigaci

Sklářský inženýr manažer provozu

Charakteristika

Sklářský inženýr manažer provozu řídí a organizuje komplexně výrobní činnosti ve svěřeném provozu.

Činnosti

  • Kontrolování dodržování technologických a pracovních postupů, bezpečnostních a požárních předpisů, používání ochranných pracovních pomůcek.
  • Odpovědnost za plnění operativního plánu výroby.
  • Provádění opatření pro zlepšení výroby a kvality.
  • Řízení činnosti podřízených pracovníků ve svěřeném úseku.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.
  • Zabezpečení výrobní spolupráce s ostatními vnitropodnikovými útvary i externími dodavateli a odběrateli.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2145 - Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 40 317 00
21459 - Ostatní chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.