Přeskočit navigaci

Samostatný technik měření v elektroenergetice

Charakteristika

Samostatný technik měření vykonává speciální technické práce v oblasti měření elektrické energie.

Činnosti

  • Kalibrace složitých, technicky náročných a vysoce přesných měřicích přístrojů pro energetiku.
  • Měření množství a kvality dodávané a odebírané elektrické energie.
  • Sestavování parametrizačních programů pro měření odběru elektrické energie.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracovávání cenových a obchodních podkladů pro obchodování s elektrickou energií.
  • Zpracovávání krátkodobých a střednědobých prognóz a plánů vývoje obchodu s elektrickou energií v oblasti dodávek a nákupu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31139 - Ostatní elektrotechnici a technici energetici 36 861 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.