Přeskočit navigaci

Technik měření v elektroenergetice

Charakteristika

Technik měření provádí měření odběru a kvality elektrické energie.

Činnosti

 • Evidence stavu měřidel při odběru elektrické energie.
 • Kontrola odběru elektrické energie, elektroměrové a odečtové služby a kontrola odběrové kázně zákazníků.
 • Měření množství a kvality vyráběné, dodávané a odebírané elektrické energie.
 • Metodické řízení elektroměrové služby na energetických služebnách.
 • Navrhování nápravných opatření ke zlepšení kázně při odběru elektrické energie.
 • Spolupráce v oblasti BOZP.
 • Správa a udržování elektronické dokumentace, nastavení měřicích zařízení.
 • Technické vyhodnocení problémů a řešení anomálií při provozu měřicích zařízení.
 • Udržování parametrizačních softwarů.
 • Vedení příslušné technické a administrativní dokumentace.
 • Zaškolování ostatních pracovníků na používaném softwaru.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31139 - Ostatní elektrotechnici a technici energetici 36 861 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.