Přeskočit navigaci

Technik měření v elektroenergetice

Charakteristika

Technik měření provádí měření odběru a kvality elektrické energie.

Činnosti

 • Evidence stavu měřidel při odběru elektrické energie.
 • Kontrola odběru elektrické energie, elektroměrové a odečtové služby a kontrola odběrové kázně zákazníků.
 • Měření množství a kvality vyráběné, dodávané a odebírané elektrické energie.
 • Metodické řízení elektroměrové služby na energetických služebnách.
 • Navrhování nápravných opatření ke zlepšení kázně při odběru elektrické energie.
 • Spolupráce v oblasti BOZP.
 • Správa a udržování elektronické dokumentace, nastavení měřicích zařízení.
 • Technické vyhodnocení problémů a řešení anomálií při provozu měřicích zařízení.
 • Udržování parametrizačních softwarů.
 • Vedení příslušné technické a administrativní dokumentace.
 • Zaškolování ostatních pracovníků na používaném softwaru.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31139 - Ostatní elektrotechnici a technici energetici 36 861 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.