Přeskočit navigaci

Technik energetického dispečinku

Charakteristika

Technik energetického dispečinku provádí technické práce při tvorbě, organizaci a realizaci přípravy provozu v oblasti dispečerského řízení.

Činnosti

 • Komunikace s ostatními subjekty, orgány státní správy a samosprávy.
 • Návrh úpravy a aktualizace schémat sítí příslušné napěťové úrovně.
 • Podání informací o plánovaných odstávkách oprávněným zájemcům dle způsobu v místě obvyklým dojednává způsob komunikace o plánovaných odstávkách se zákazníky napájených z příslušné napěťové úrovně.
 • Podání požadavků na doplnění dat do technického informačního systému, nutných pro ohlášení zákazníků.
 • Spolupráce na tvorbě příslušné dispečerské dokumentace.
 • Tvorba sumarizací podkladů pro zpracování regulačního, vypínacího a frekvenčního plánu pro předcházení stavu nouze v distribuční soustavě.
 • Vyjadřování se a provádění oponentních řízení k produktům správy sítí.
 • Zajištění obsluhy krizového pracoviště v kalamitních situacích.
 • Zpracování bilancí výroby vyvedené do provozního systému energetické soustavy pracovní činnosti při uplatňování metodických a pracovních postupů.
 • Zpracování měsíční, týdenní a denní programové přípravy provozu příslušné napěťové úrovně pro danou oblast.
 • Zpracování podkladů pro ohlášení zákazníků při plánovaných odstávkách zařízení, provádění rutinní výpočtů chodu sítě.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31137 - Technici dispečeři v elektrotechnice a energetice 35 466 28 203

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.