Přeskočit navigaci

Samostatný technik energetického dispečinku

Charakteristika

Samostatný technik energetického dispečinku zajišťuje provozuschopnost zařízení v řídicí pravomoci hlavního dispečinku a aktualizuje dispečerská schémata sítí a transformoven.

Činnosti

  • Koordinace činnosti techniků energetických dispečinků.
  • Příprava provozu energetických soustav a plánování jejich zatížení.
  • Rozbory poruchovosti energetických soustav a distribučních sítí.
  • Sestavování a aktualizace dispečerských schémat v energetických sítích.
  • Sjednávání a upřesňování požadavků na provoz energetických soustav a na distribuci energií.
  • Vedení technické a provozní dokumentace související s provozem energetického dispečinku a dodávkami energií.
  • Vyřizování výměn a tranzitů elektrické energie se zahraničními partnery.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31137 - Technici dispečeři v elektrotechnice a energetice 35 466 28 203

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.