Přeskočit navigaci

Samostatný technik energetického dispečinku

Charakteristika

Samostatný technik energetického dispečinku zajišťuje provozuschopnost zařízení v řídicí pravomoci hlavního dispečinku a aktualizuje dispečerská schémata sítí a transformoven.

Činnosti

  • Koordinace činnosti techniků energetických dispečinků.
  • Příprava provozu energetických soustav a plánování jejich zatížení.
  • Rozbory poruchovosti energetických soustav a distribučních sítí.
  • Sestavování a aktualizace dispečerských schémat v energetických sítích.
  • Sjednávání a upřesňování požadavků na provoz energetických soustav a na distribuci energií.
  • Vedení technické a provozní dokumentace související s provozem energetického dispečinku a dodávkami energií.
  • Vyřizování výměn a tranzitů elektrické energie se zahraničními partnery.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31137 - Technici dispečeři v elektrotechnice a energetice 35 466 28 203

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.