Přeskočit navigaci

Polygrafický inženýr vedoucí závodu

Charakteristika

Polygrafický inženýr vedoucí závodu řídí veškeré činnosti v komplexu polygrafické výroby.

Činnosti

  • Koordinace a organizace výrobních aktivit závodu.
  • Navrhování strategie řízení a kontroly kvality polygrafické výroby v závodě.
  • Řízení a kontrola činnosti všech podřízených útvarů.
  • Řízení a organizace závodu po stránce výrobní, technické i personální v rámci předepsaného rozpočtu.
  • Vytváření pracovních podmínek, které umožňují bezpečný pracovní výkon všech zaměstnanců závodu.
  • Vytváření strategie motivování a odměňování zaměstnanců.
  • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pravidel požární ochrany.
  • Zajištění pracovní a technologické kázně a plnění výrobních úkolů ve stanoveném množství, kvalitě, sortimentu a čase.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1321 - Řídící pracovníci v průmyslové výrobě 52 150 40 098
13212 - Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu 42 639 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.