Přeskočit navigaci

Samostatný referent silniční dopravy

Charakteristika

Samostatný referent silniční dopravy zajišťuje a řídí práce spojené s osobní nebo nákladní dopravou v oblasti rozvoje, cenotvorby, smluvních vztahů a jízdních řádů.

Činnosti

  • Koordinace přepravní činnosti s ostatními organizačními jednotkami.
  • Řízení úkolů přepravně tarifních a vyhodnocování dopravních ukazatelů.
  • Sjednávání přepravních podmínek a provádění průzkumu a studií k zavádění nových přepravních systémů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování zpracování jízdních řádů v osobní dopravě.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3331 - Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti 30 448 25 340
33312 - Agenti dopravy a přepravy 28 886 25 326

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.