Přeskočit navigaci

Manažer provozu silniční dopravy

Charakteristika

Manažer provozu silniční dopravy zabezpečuje a řídí provoz osobní nebo nákladní dopravy v organizační jednotce dopravní firmy.

Činnosti

  • Organizace a řízení práce organizační jednotky.
  • Rozhodování o plánovaných a ostatních opravách vozidel.
  • Řízení a kontrola práce dopravních mistrů a technika provozu.
  • Sestavování denních operativních plánů přepravy.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zabezpečení řádného technického stavu dopravních prostředků a bezpečnosti dopravy.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.