Přeskočit navigaci

Keramický inženýr výzkumný a vývojový pracovník

Charakteristika

Keramický inženýr výzkumný a vývojový pracovník řeší výzkumné a vývojové úkoly v oblasti keramiky se složitými vazbami na ostatní vědní obory.

Činnosti

  • Spolupráce při snižování podílu neshodných výrobků na celkové produkci – inovace výroby.
  • Spolupráce při uvádění nových technologických zařízení do provozu.
  • Vytváření a udržování příslušné dokumentace.
  • Vývoj a ověřování technologických postupů nebo jejich částí pro zavádění nových výrobků do výroby.
  • Zajišťování přípravy nových výrobků a jejich poloprovozních a provozních zkoušek.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chladová alergie.
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2145 - Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 40 317 00
21451 - Chemičtí inženýři ve výzkumu a vývoji a specialisté v příbuzných oborech 35 338 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.