Přeskočit navigaci

Keramický inženýr pracovník řízení jakosti

Charakteristika

Keramický inženýr pracovník řízení jakosti vyvíjí a udržuje systémy řízení jakosti a koordinuje činnosti při zavádění těchto systémů v keramické výrobě.

Činnosti

 • Jednání s externími dodavateli a odběrateli.
 • Kontrola plnění nápravných a preventivních opatření stanovených k odstraňování neshodných výrobků.
 • Koordinace činností při zajišťování požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů.
 • Řízení a organizace komplexního systému řízení jakosti.
 • Stanovování způsobu hodnocení a třídění jakosti, přejímacích podmínek, postupů a výstupů.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
 • Vyhodnocování ekonomických ztrát a příčin vzniku neshodných výrobků.
 • Zpracování a vyhodnocování koncepce systému řízení jakosti.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2145 - Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 40 317 00
21455 - Chemičtí inženýři kontroly a řízení kvality a specialisté v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.