Přeskočit navigaci

Keramický inženýr technolog

Charakteristika

Keramický inženýr technolog stanovuje komplexní technologické postupy nebo zajišťuje rozsáhlé technologické přípravy keramické výroby.

Činnosti

 • Komplexní vypracování technologických postupů.
 • Kontrola dodržování technologické kázně, navrhování opatření ke zvýšení kvality výrobků.
 • Posuzování účinnosti a oprávněnosti navržených změn technologie.
 • Posuzování vhodnosti alternativních surovin a technologií pro danou výrobu.
 • Provádění schválených změn v technologické dokumentaci.
 • Řízení přípravy technologické dokumentace.
 • Spolupráce při vývoji nebo vývoj nových výrobků nebo inovace stávajících.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2145 - Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 40 317 00
21453 - Chemičtí inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech 40 317 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání