Přeskočit navigaci

Keramický inženýr

Charakteristika

Keramický inženýr koordinuje a řídí práce při zpracovávání technické dokumentace pro keramickou výrobu, řídí a organizuje výrobu, koordinuje zavádění kontrolních systémů jakosti a zajišťuje výzkumně vývojovou činnost.

Činnosti

  • Dohled nad dodržováním legislativy v podmínkách vykonávané pracovní činnosti.
  • Hodnocení plnění výrobních úkolů a vývoje ekonomiky.
  • Koordinace činností při zajišťování požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů.
  • Organizace a řízení práce vedoucích provozů.
  • Řízení a organizace komplexního systému řízení jakosti.
  • Řízení, organizace a kontrola všech jemu příslušejících činností.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
  • Vývoj a ověřování technologických postupů nebo jejich částí pro zavádění nových výrobků a technologií do výroby.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání