Přeskočit navigaci

Samostatný keramický technik vedoucí provozu

Charakteristika

Samostatný keramický technik vedoucí provozu řídí provoz při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.

Činnosti

  • Kontrola dodržování bezpečnosti práce a protipožární ochrany a ostatní legislativy související s řízeným úsekem.
  • Kontrola dodržování technologické a pracovní kázně.
  • Koordinace práce jednotlivých středisek.
  • Organizace a řízení keramické výroby.
  • Prověřování a zajišťování optimálního využívání výrobního zařízení.
  • Sledování a hodnocení nákladovosti výroby.
  • Vedení příslušné provozní dokumentace.
  • Zajišťování stanovených technických a ekonomických parametrů výroby.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363
31224 - Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství 33 679 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.