Přeskočit navigaci

Samostatný keramický technik vedoucí provozu

Charakteristika

Samostatný keramický technik vedoucí provozu řídí provoz při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.

Činnosti

  • Kontrola dodržování bezpečnosti práce a protipožární ochrany a ostatní legislativy související s řízeným úsekem.
  • Kontrola dodržování technologické a pracovní kázně.
  • Koordinace práce jednotlivých středisek.
  • Organizace a řízení keramické výroby.
  • Prověřování a zajišťování optimálního využívání výrobního zařízení.
  • Sledování a hodnocení nákladovosti výroby.
  • Vedení příslušné provozní dokumentace.
  • Zajišťování stanovených technických a ekonomických parametrů výroby.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363
31224 - Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství 33 679 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.