Přeskočit navigaci

Keramický technik kontrolor jakosti

Charakteristika

Keramický technik kontrolor jakosti provádí kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů, výrobků a polotovarů v keramické výrobě.

Činnosti

  • Navrhování zastavení expedice nebo výroby při zjištění významných závad výrobků.
  • Projednávání a vyřizování reklamací a přijímání opatření k odstraňování nekvalitní produkce.
  • Provádění výstupní a mezioperační kontroly.
  • Sledování užitných vlastností výrobků, provádění a zajišťování rozborů a zkoušek.
  • Vedení evidence o jakosti výrobků a polotovarů.
  • Vypracovávání protokolů o jakosti.
  • Zajišťování a provádění zkoušek kvality vstupů a jejich třídění.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chladová alergie.
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 27 658 28 802
31165 - Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech 24 016 28 536

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.