Přeskočit navigaci

Keramický technik technolog

Charakteristika

Keramický technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu keramické výroby.

Činnosti

 • Operativní řešení nenadálých výrobních situací.
 • Posuzování účinnosti a oprávněnosti navržených změn technologie.
 • Provádění změn v technologické dokumentaci.
 • Řízení výroby formou dispečerských příkazů.
 • Určování technologických postupů a podmínek ucelených úseků keramických výrob podle rámcových pokynů nebo standardních postupů.
 • Určování výrobní technologie nebo výrobních postupů pro typově opakovanou keramickou výrobu.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace a záznamů.
 • Vypracování technologických postupů.
 • Zajištění odstranění výrobních poruch.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 27 658 28 802
31163 - Chemičtí technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech 35 344 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání