Přeskočit navigaci

Keramický technik

Charakteristika

Keramický technik zajišťuje přípravu technických dokumentů, materiálů a surovin, řídí a organizuje práce ve vymezeném technologickém úseku, kontroluje a vyhodnocuje kvalitu produktů v keramické výrobě.

Činnosti

  • Dodržování a plnění legislativy na řízeném úseku – pracovní právo, BOZP, OŽP atd.
  • Provádění kontroly a zkoušek kvality surovin, materiálů, výrobků a polotovarů.
  • Řízení a organizace činnosti pracovních čet při zajišťování výrobních úkolů.
  • Řízení výroby nebo provozu formou dispečerských příkazů.
  • Stanovování technologických postupů, zajišťování technologické přípravy.
  • Školení pracovníků.
  • Zajišťování a vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování dodržování technologických postupů a stanovených parametrů výrobků a polotovarů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání