Přeskočit navigaci

Obalový technik

Charakteristika

Obalový technik v návaznosti na výrobní proces zajišťuje v kooperaci realizaci balení výrobků.

Činnosti

  • Analýza stávajících balicích technologií a obalů.
  • Kontrola kvality nakupovaných obalů.
  • Sledování legislativních požadavků na obaly.
  • Sledování stavu a vývoje balicí techniky a obalů.
  • Spolupráce na tvorbě nových obalů s obalovým grafikem.
  • Stanovení požadavků na technické a výtvarné vlastnosti obalu.
  • Zajišťování dodávek obalů včetně doprovodné dokumentace.
  • Zajišťování podkladů pro evidenci obalů a obalových odpadů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31193 - Technici technologové v ostatních průmyslových oborech 32 968 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání