Přeskočit navigaci

Samostatný technolog v potravinářství

Charakteristika

Samostatný technolog v potravinářství provádí zajišťování komplexní technologické přípravy potravinářských výrob a technologických postupů pro inovované potravinářské výrobky.

Činnosti

 • Aplikace vědeckých poznatků při vývoji nových postupů a metod.
 • Navrhování kapacitních norem a podkladů pro cenové kalkulace.
 • Organizace ověřování nových postupů.
 • Organizace technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových výrobků.
 • Řízení činnosti při stanovování technologických postupů složitějších výrobních procesů.
 • Spolupráce na realizaci technologických změn.
 • Spolupráce na řešení výzkumných a vývojových úkolů, zpravidla dílčích částí větších celků s konkrétními návaznostmi na celek i další systémy.
 • Spolupráce při provádění výzkumných a vývojových prací při realizaci úkolů výzkumu.
 • Spolupráce při vytváření systému řízení kvality a bezpečnosti potravin.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování a organizování technologické přípravy potravinářské výroby.
 • Zpracování analýz měření a monitorování výrobních procesů a navrhování nápravných a preventivních opatření ke zlepšování.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 27 658 28 802
31163 - Chemičtí technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech 35 344 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.