Přeskočit navigaci

Samostatný technolog v potravinářství

Charakteristika

Samostatný technolog v potravinářství provádí zajišťování komplexní technologické přípravy potravinářských výrob a technologických postupů pro inovované potravinářské výrobky.

Činnosti

 • Aplikace vědeckých poznatků při vývoji nových postupů a metod.
 • Navrhování kapacitních norem a podkladů pro cenové kalkulace.
 • Organizace ověřování nových postupů.
 • Organizace technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových výrobků.
 • Řízení činnosti při stanovování technologických postupů složitějších výrobních procesů.
 • Spolupráce na realizaci technologických změn.
 • Spolupráce na řešení výzkumných a vývojových úkolů, zpravidla dílčích částí větších celků s konkrétními návaznostmi na celek i další systémy.
 • Spolupráce při provádění výzkumných a vývojových prací při realizaci úkolů výzkumu.
 • Spolupráce při vytváření systému řízení kvality a bezpečnosti potravin.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování a organizování technologické přípravy potravinářské výroby.
 • Zpracování analýz měření a monitorování výrobních procesů a navrhování nápravných a preventivních opatření ke zlepšování.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 27 658 28 802
31163 - Chemičtí technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech 35 344 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.