Přeskočit navigaci

Samostatný technik v potravinářství

Charakteristika

Samostatný technik v potravinářství řídí výrobu a provoz, zajišťuje technologickou přípravu výrob potravinářských výrobků, zodpovídá za řízení kontroly kvality surovin, polotovarů a hotových výrobků, zabývá se aplikací vědeckých poznatků a teorií při výzkumu a vývoji nových postupů a metod v potravinářské výrobě.

Činnosti

 • Dispečerské řízení výrob a provozů se složitým vnitřním členěním a četnými vnějšími vazbami.
 • Dohled na dodržování pravidel BOZP a PO ve svěřeném úseku.
 • Navrhování opatření ke zvýšení kvality výrobků.
 • Operativní řízení jakosti a bezpečnosti potravin.
 • Ověřování nových technologických postupů.
 • Rozhodování o zastavení výroby či expedice.
 • Řešení konkrétních dílčích výzkumných a vývojových úkolů.
 • Tvorba vnitřních norem jakosti a kvality.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování a organizace procesu systému řízení jakosti a bezpečnosti potravin v potravinářské výrobě.
 • Zajišťování kontroly dodržování technologické kázně.
 • Zajišťování prevence v odstraňování nedostatků na úseku jakosti potravinářských výrobků.
 • Zajišťování technologické přípravy potravinářské výroby u složitějších výrobních procesů.
 • Zajišťování vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol v potravinářské výrobě.
 • Zavádění nových potravinářských výrobků.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.