Přeskočit navigaci

Technik pro kontrolu jakosti a hygieny v potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Technik pro kontrolu jakosti a hygieny v potravinářství a krmivářství zajišťuje vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu potravinářských a krmivářských surovin, polotovarů a hotových výrobků.

Činnosti

 • Komplexní kontrola premixů, krmných směsí a medikovaných krmiv.
 • Koordinace mezioperační a výstupní kontroly.
 • Monitorování výskytu nežádoucích a zakázaných látek v nakupovaných surovinách a ve výrobcích.
 • Projednávání, vyřizování a uplatňování reklamací.
 • Provádění, zajišťování, koordinace a metodické řízení mezioperační kontroly polotovarů nebo jejich komponent v průběhu výrobních procesů.
 • Provádění, zajišťování, koordinace a metodické řízení výstupní kontroly.
 • Rozhodování o zastavení expedice, opravách a použití nekvalitních výstupů.
 • Řízení provozu laboratoře.
 • Sledování vlivů působících na jakost a navrhování opatření k zajišťování nápravy.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vypracování protokolu o jakosti vstupů a rozhodování o jejich používání.
 • Zajišťování a provádění zkoušek kvality surovinových vstupů, jejich třídění, označování, ukládání a ošetřování.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 27 530 26 998
31165 - Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech 24 085 26 998

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.