Přeskočit navigaci

Technik pro kontrolu jakosti a hygieny v potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Technik pro kontrolu jakosti a hygieny v potravinářství a krmivářství zajišťuje vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu potravinářských a krmivářských surovin, polotovarů a hotových výrobků.

Činnosti

 • Komplexní kontrola premixů, krmných směsí a medikovaných krmiv.
 • Koordinace mezioperační a výstupní kontroly.
 • Monitorování výskytu nežádoucích a zakázaných látek v nakupovaných surovinách a ve výrobcích.
 • Projednávání, vyřizování a uplatňování reklamací.
 • Provádění, zajišťování, koordinace a metodické řízení mezioperační kontroly polotovarů nebo jejich komponent v průběhu výrobních procesů.
 • Provádění, zajišťování, koordinace a metodické řízení výstupní kontroly.
 • Rozhodování o zastavení expedice, opravách a použití nekvalitních výstupů.
 • Řízení provozu laboratoře.
 • Sledování vlivů působících na jakost a navrhování opatření k zajišťování nápravy.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vypracování protokolu o jakosti vstupů a rozhodování o jejich používání.
 • Zajišťování a provádění zkoušek kvality surovinových vstupů, jejich třídění, označování, ukládání a ošetřování.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 27 658 28 802
31165 - Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech 24 016 28 536

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.