Přeskočit navigaci

Technolog v potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Technolog v potravinářství a krmivářství provádí stanovování technologických postupů nebo zajišťování výrobních operací v potravinářském a krmivářském provoze podle rámcových pokynů nebo standardních postupů.

Činnosti

  • Operativní řízení příjmů surovin do technologie za účelem zajištění plynulosti výroby.
  • Řízení a kontrola automatického chodu výroby prostřednictvím centrálního PC.
  • Určování a řízení jednoduchých dílčích technologických postupů v daném potravinářském nebo krmivářském provoze.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování technologické přípravy a podmínek výroby ucelených částí výroby nebo provozu podle rámcových pokynů nebo standardních postupů.
  • Zajišťování udržování pořádku na pracovišti a dodržování předpisů BOZP a PO.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 27 658 28 802
31163 - Chemičtí technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech 35 344 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.