Přeskočit navigaci

Mistr v potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Mistr v potravinářství a krmivářství řídí a organizuje práci na vymezeném technologickém úseku potravinářské nebo krmivářské výroby při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby u provozních úseků bez většího vnitřního členění.

Činnosti

 • Operativní řešení odchylek od stanoveného výrobního procesu.
 • Příprava podkladů pro optimalizaci kapacit pracovních sil a technických zařízení.
 • Řízení dílčích výrobních úseků v potravinářských nebo krmivářských provozech.
 • Řízení prací vykonávaných podle přesněji stanovených postupů.
 • Řízení ucelených výrobních nebo provozních úseků bez vnitřního členění a bez širších vazeb na další technologické a pracovní úseky.
 • Sledování plnění výrobního procesu, zaznamenávání odchylek.
 • Spolupráce při zajišťování technické a technologické způsobilosti a provozuschopnosti strojů a zařízení.
 • Spolurozhodování o způsobu a termínech provádění údržby a oprav včetně jejich kontroly.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování podkladových materiálů pro mzdové účely.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363
31224 - Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství 33 679 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.