Přeskočit navigaci

Technik v potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Technik v potravinářství a krmivářství řídí a organizuje výrobu a provozy, stanovuje a kontroluje dodržování technologických postupů, provádí kontrolu jakosti vstupních surovin, potravinářských nebo krmivářských výrobků, zabezpečuje technickou funkčnost strojů a zařízení v potravinářské nebo krmivářské výrobě.

Činnosti

  • Dohled na dodržování pravidel BOZP a PO.
  • Kontrola kvality surovinových vstupů, mezioperační kontrola a výstupní kontrola.
  • Příprava podkladů pro normy a normativy spotřeby práce.
  • Řízení ucelených výrobních nebo provozních úseků bez vnitřního členění a vazeb na další technologické celky.
  • Určování dílčích technologických postupů a podmínek výroby v potravinářském nebo krmivářském provozu.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování chodu potravinářských nebo krmivářských provozů formou dispečerských příkazů.
  • Zajišťování technické a technologické způsobilosti strojů a zařízení v potravinářském nebo krmivářském provozu.
  • Zajišťování technologické přípravy výroby nebo provozu.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.