Přeskočit navigaci

Architekt filmu

Charakteristika

Architekt filmu navrhuje scénografická řešení filmů a zajišťuje jejich realizaci. Určuje výtvarné koncepce filmů, příp. se podílí na výtvarných řešeních výprav a trikových částí filmů v souladu se záměry režisérů.

Činnosti

  • Individuální navrhování mobiliáře a dalších předmětů ve filmu užívaných.
  • Navrhování výtvarně prostorové koncepce filmu s ohledem na časové reálie filmového díla.
  • Navržení jednotlivých dekorací scénografického řešení v interiéru i exteriéru.
  • Spolupráce na scénáři filmu.
  • Spolupráce s výtvarníkem filmu na jednotné architektonické a výtvarné koncepci filmu.
  • Vykonávání autorského dozoru nad realizací dekorací.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2161 - Stavební architekti 00 31 027
21610 - Stavební architekti 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání