Přeskočit navigaci

Scénárista výstav

Charakteristika

Scénárista výstav zpracovává samostatně v textové, literární formě a na základě širokých multidisciplinárních vědomostí základní ideovou koncepci výstavy přes formy prezentace až po návrh jednotlivých prvků exponátové náplně.

Činnosti

  • Přetvoření informací odborných poradců do umělecké formy scénáře s ohledem na vypovídací a prezentační účinnost výstavní akce.
  • Spolupráce s architektem výstavy.
  • Spolupráce s produkčním výstavy.
  • Vypracování základní textové dokumentace výstavy.
  • Zpracování ideového libreta výstavy v literární podobě.
  • Zpracování podrobného scénáře výstavy s určením exponátové náplně.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání