Přeskočit navigaci

Zahradní a krajinný architekt

Charakteristika

Zahradní a krajinný architekt navrhuje architektonické řešení parků, zahrad, sadů a podílí se na ztvárnění zeleně v krajině a urbanizovaném prostředí.

Činnosti

  • Autorský dozor nad realizací projektu.
  • Hodnocení stavu vegetačních úprav včetně návrhů na opatření.
  • Inventarizace a pasportizace zeleně.
  • Navrhování doplnění zelených ploch zahradním mobiliářem.
  • Navrhování městského parteru s větším podílem zelených ploch.
  • Navrhování struktury zeleně na daných plochách.
  • Poradenská činnost v oboru.
  • Výběr dodavatelské firmy pro realizaci projektu.
  • Zpracování generelu zeleně a stupně projektové dokumentace dle stavebního zákona.
  • Zpracování návrhů řešení ploch zeleně sadovnických a krajinářských úprav.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
21620 - Zahradní a krajinní architekti 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání